Opinie: Equal Pay Day - Het glazen plafond kraakt

Op 20 maart viert de wereld Equal Pay Day, maar in België viel deze dag al tien dagen eerder. Met een loonkloof van amper 1,2% behoren we tot de Europese top voor gelijke lonen voor mannen en vrouwen. Die resterende loonkloof mag dan wel klein lijken, hij symboliseert nog steeds een onrechtvaardige ongelijkheid.

Bovendien bestaat er nog een hardnekkig probleem: het gebrek aan doorstroom van vrouwen naar hogere posities. Ondanks het feit dat vrouwen evenveel of zelfs beter geschoold zijn dan mannen, blijven ze ondervertegenwoordigd in topfuncties.

Oorzaken van het probleem

De oorzaken van deze problemen zijn complex en divers. De traditionele rolverdeling binnen gezinnen en de keuze doorgaans van vrouwen om gebruik te maken van de beschikbare flexibele werkregelingen spelen vaak een rol. We moeten op verschillende niveaus ingrijpen om het probleem aan te pakken. De overheid kan een rol spelen door wetgeving te versterken die diversiteit en inclusie bevordert. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid opnemen door een inclusieve werkomgeving te creëren en concrete maatregelen te nemen om vrouwen te stimuleren door te stromen naar hogere posities. En ook individuen, zowel mannen als vrouwen, kunnen een verschil maken door zich bewust te worden van onbewuste vooroordelen en te ijveren voor een gelijkere samenleving.

Europese richtlijnen en maatregelen

De komende Europese richtlijn inzake de gender pay gap, die tegen 7 juni 2026 in nationale wetgeving dient omgezet te zijn, is een stap in de goede richting. Bedrijven zullen meer transparantie moeten bieden over hun loonbeleid en de loonkloof binnen hun organisatie. Dit zal hopelijk ertoe leiden dat de knelpunten zichtbaarder worden en dat er gerichter kan worden ingegrepen.

Andere maatregelen en quota's

Naast transparantie zijn er nog andere maatregelen die bedrijven kunnen nemen. Flexibele werkregelingen, mentoringprogramma's voor vrouwen, trainingen rond netwerken zijn maar enkele voorbeelden. Ook over quota's kan nagedacht worden, hoe dit te implementeren doet evenwel nog vele vragen rijzen. ​ ​

Individuele verantwoordelijkheid

Ook individuen dragen minstens een even grote ​ verantwoordelijkheid. De keuze om een carrière na te streven is een individuele keuze. Eens de keuze gemaakt, moet je - ongeacht gender - ervoor willen gaan en kansen grijpen.

De weg naar gendergelijkheid is lang, maar we zijn op de goede weg. Het glazen plafond kraakt, maar is nog lang niet verdwenen. Door middel van gerichte inspanningen op alle niveaus kunnen we de resterende obstakels overwinnen en een écht gelijke samenleving creëren.

 

Mary-Ann Staar en Isabelle Timmerman, beiden Senior Counsel Employment Law bij KPMG Law Belgium


Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over manley

manley is een agency voor strategische PR en contentcreatie. De bedrijven die een beroep doen op de PR-expertise van manley zijn internationale impactgedreven innovators in sectoren als energie, health, biotech, proptech, legal, mobiliteit, logistiek en food. manley beschikt over een wereldwijd medianetwerk. Het agency hanteert een internationale boutique-aanpak met lokale PR experts in onder andere België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. manley werd opgericht door Saar Dietvorst in 2014 en is met het hoofdkantoor gelegen in Antwerpen (België).

www.manley.eu

Neem contact op met

montevideostraat 10 2000 antwerp belgium

+32 3 830 10 37

hello@manley.eu

www.manley.eu