“Innoveren kost geld, waarom dan geen taxshift om innovatiekost te compenseren?”

Start-up accelerator Start it @KBC biedt circulaire start-ups een podium

Antwerpen, 5 mei 2022 - Start it @KBC wil start-ups actiever ondersteunen in hun transitie naar een circulair businessmodel. Geen overbodige luxe, zo bleek tijdens het rondetafelgesprek met externe stakeholders én ervaringsdeskundigen dat de grootste start-up accelerator van het land gisteren in Antwerpen organiseerde. “We moeten het hele systeem veranderen. Dat is echt een gigantische uitdaging.”

Tegen 2030 wil Vlaanderen het aandeel van de circulaire economie in Vlaanderen optrekken van 20 naar 40 procent. “De Vlaamse inspanningen om te recycleren en om materialen te hergebruiken worden tegen 2030 dus verdubbeld,” zo belooft Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) de aanwezigen op het start-up festival Connect X in een videoboodschap. Die ambitie is niet onhaalbaar, blijkt uit het rondetafelgesprek. 

“Vandaag zijn het niet enkel meer de hippe start-ups die de circulaire kaart trekken,” bevestigt Jasmien Wynants, Sustainability Coordinator bij kledingproducent Xandres en initiatiefnemer van Close The Loop. “Ook stevig uit de kluiten gewassen KMO’s en grote corporates springen op de circulaire kar. Niet zelden gaan ze daarvoor ook al samenwerkingen aan met innovatieve start-ups.”

De grootste uitdagingen waarmee circulaire start-ups vandaag geconfronteerd worden, zijn van externe aard, zo blijkt uit de diverse getuigenissen. Gaande van verouderde wetgeving over een onaangepaste fiscaliteit tot starre lineaire bevoorradingsketens, die je niet zomaar in een wip verandert. Die vaststelling bracht de aanwezigen op de rondetafel tot enkele cruciale aandachtspunten:

Circulair = prijsvoordeel

Start-ups hoeven geen rekening te houden met een historische erfenis die het prijskaartje voor de omschakeling naar een circulair model fors kan opdrijven. Bovendien laat een circulair model hen nu ook maximaal toe om in te spelen op de almaar grotere grondstoffenschaarste. Dit kan hen dan weer een prijsvoordeel bezorgen tegenover concurrenten met een zuiver lineair businessmodel. Daar staat tegenover dat circulaire start-ups in België vaak nog te weinig hoogwaardige gerecycleerde materialen vinden, waardoor ze soms uitwijken naar het buitenland. In die hoogwaardige recyclage ligt voor ons land dus nog flink wat economische groeimarge. Tegelijk kan de overheid hierdoor ook meer innovatieve start-ups in eigen land houden.

Klantenfocus = cruciaal

Circulaire bedrijven moeten er vooral over waken de juiste focus aan te houden. Circulariteit op zich verkoopt nauwelijks bij het grote publiek, goede of mooie producten met een duidelijke meerwaarde die ook circulair geproduceerd zijn, doen dat wél. Het is dus cruciaal om naar de consument toe ook het juiste discours te hanteren en voldoende te investeren in echte productmarketing.

Gelijk speelveld = eerlijke concurrentie

De sector is niet zozeer vragende partij voor extra subsidies, wél voor een gelijk speelveld.

“Enkel dan kunnen we ook de grote spelers meekrijgen. Door verouderde wetgeving waar nodig aan te passen, vervuilende activiteiten extra te belasten of werk te maken van een taxshift die circulaire businessmodellen ten goede komt, de fiscaliteit op sommige vlakken te hervormen, kunnen circulaire businessmodellen op langere termijn ook op prijsvlak concurreren met bestaande businessmodellen. Zo trekken we ook de minder gemotiveerde of zeer prijsbewuste consument mee over de streep om zijn koopgedrag aan te passen. En zo’n gedragsverandering kan een pak sneller gaan dan algemeen gedacht,” onderstreept Gert Linthout. Hij is oprichter van onder meer duurzaam koffiemerk Ray & Jules en Mic Mac Minuscule, dat tweedehands geboortelijsten in de markt zet. “Tot voor enkele decennia herstelden we nog systematisch onze kapotte sokken of schoenen. De ongebreidelde consumptiemaatschappij is dus ook maar iets van de laatste decennia.”

Circulaire economie = economische boost voor Europa

Circulaire modellen kunnen de Europese economie een stevige boost geven. Niet enkel omdat we meer lokaal gaan produceren en recycleren, maar ook omdat onze Europese kenniseconomie een ideale voedingsbodem is voor innovatieve productieprocessen.

Sebastiaan de Neuborg, founder Yuma Labs &
​ Dirk Lievens, business coach en innovatie adviseur Start it @KBC
Sebastiaan de Neuborg, founder Yuma Labs &
​ Dirk Lievens, business coach en innovatie adviseur Start it @KBC
“We zitten in België op gigantisch veel kennis en expertise,” ​ benadrukt start-up coach Dirk Lievens. “Laat ons dan ook maximaal inzetten op netwerken en structuren die start-ups kunnen helpen om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren.”

Persdossier Start it X 2022

PDF - 8.3 Mb

Whitepaper Circulariteit bij start-ups

PDF - 3.9 Mb
Moderator Francesca Vanthielen en gastsprekers: ​
Brigitte Mouligneau (transitiemanager circulaire economie Vlaanderen Circulair), ​
Sebastiaan de Neubourg (founder Yuma Labs), ​
Jasmien Wynants (Expert Sustainable Fashion & Sustainability Manager bij Xandres), ​
Gert Linthout (co-founder Mic Mac Minuscule en explorer bij Ray & Jules), ​
Mieke Daniels (COO Start it X) ​
Dirk Lievens (business coach & innovatie adviseur, Start it @KBC)
Moderator Francesca Vanthielen en gastsprekers: ​
Brigitte Mouligneau (transitiemanager circulaire economie Vlaanderen Circulair), ​
Sebastiaan de Neubourg (founder Yuma Labs), ​
Jasmien Wynants (Expert Sustainable Fashion & Sustainability Manager bij Xandres), ​
Gert Linthout (co-founder Mic Mac Minuscule en explorer bij Ray & Jules), ​
Mieke Daniels (COO Start it X) ​
Dirk Lievens (business coach & innovatie adviseur, Start it @KBC)

Over VITO
VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. Het reikt kennis en technologische innovaties aan die de transitie naar een duurzamere samenleving faciliteren. ​
Dit doen we op het vlak van energie, chemie, materialen, gezondheidstechnologie en landgebruik. Wij verbinden verschillende partijen in een duurzame waardenketen. ​
Door samenwerking, schaalvergroting en toenemende expertise kunnen we zo slimmer gebruik maken van bestaande duurzame oplossingen en nieuwe technologieën ontwikkelen. ​
Technologie moet haalbaar en rendabel worden gemaakt. Dat vraagt om partnerships tussen onderzoeksinstellingen, commerciële partijen en de overheid, die samen impact realiseren in de duurzaamheidstransitie. ​
VITO vormt hierbij de vernieuwende kracht door het bieden van inhoudelijke kennis, innovatieve processen en businessmodellen.
VITO legt die connectie tussen onderzoek, overheid en markt, tussen kennis, beleid en business om samen impactvolle veranderingen te initiëren.
VITO. Vision on Technology for a Better World. ​
Duurzaam. Ondernemend. Inspirerend. Creatief.

Over Vlaanderen Circulair
Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.
Daarnaast is Vlaanderen Circulair ook een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden… die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Hen verbinden en begeleiden we actief.
Het partnerschap Vlaanderen Circulair wordt ondersteund door een multidisciplinair team dat is ingebed bij de OVAM.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over manley

manley is een agency voor strategische PR en contentcreatie. De bedrijven die een beroep doen op de PR-expertise van manley zijn internationale impactgedreven innovators in sectoren als energie, health, biotech, proptech, legal, mobiliteit, logistiek en food. manley beschikt over een wereldwijd medianetwerk. Het agency hanteert een internationale boutique-aanpak met lokale PR experts in onder andere België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. manley werd opgericht door Saar Dietvorst in 2014 en is met het hoofdkantoor gelegen in Antwerpen (België).

www.manley.eu

Neem contact op met

montevideostraat 10 2000 antwerp belgium

+32 3 830 10 37

hello@manley.eu

www.manley.eu