Neurodiversiteit: Onbenutte Talenten op de Werkvloer

In een veranderende, complexe en ambigue wereld is het belangrijker dan ooit om de kracht van àl je medewerkers te benutten, en open te staan voor iederéén bij sollicitaties. Je zou denken dat dat een vanzelfsprekendheid is, zeker omdat er in veel sectoren een krapte op de arbeidsmarkt is. Maar in de praktijk blijven sommige talenten on- of onderbenut. Dat is bijvoorbeeld zo voor neurodivergente mensen, toch goed voor een vijfde van de bevolking. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld een ADHD- of autisme-diagnose kregen. Hen meer kansen geven en beter op de werkvloer inschakelen, kan zowel werkgevers als werknemers veel meer opleveren.

Als ervaringsdeskundigen met neurodiversiteit zien we met lede ogen toe hoe talentvolle mensen te vaak gemarginaliseerd worden vanwege hun atypische hersenwerking. Ze worden soms ten onrechte bestempeld als minderwaardig, onprofessioneel, ongekwalificeerd, niet coachbaar, of zelfs economisch onrendabel. Ook bij aanwervingen is dat het geval, waar neurodivergente mensen vaak al bij voorbaat uit de boot vallen. De maatschappij is nu eenmaal geobsedeerd door eenvormigheid terwijl diversiteit de sleutel tot succes is.

We komen soms schrijnende verhalen tegen. Zo dreigde een logistieke medewerker met autisme een slechte evaluatie te krijgen vanwege zijn werksnelheid, terwijl zijn oog voor detail en kwalitatief werk van onschatbare waarde bleken. Een onterechte visie gebaseerd op een verouderd beoordelingskader. Daardoor wordt er potentieel en talent verkwist. Mensen met autisme, ADHD, dyslexie of andere neurodivergenties beschikken vaak over unieke talenten en vaardigheden die van onschatbare waarde kunnen zijn op de werkvloer.

Denk bijvoorbeeld aan de scherpe focus en het oog voor detail van veel mensen met autisme, de creatieve oplossingsgerichtheid van velen met ADHD, of het vaak buitengewone beelddenken van mensen met dyslexie. Hun out-of-the-box-denken helpt ook vastgeroeste patronen van een te homogene groep te doorbreken.

Bedrijven die neurodiversiteit omarmen, floreren. We zagen het met eigen ogen in een KMO waar de productiviteit van een neurodivergente medewerker enorm steeg na aanpassing van de werkomgeving en -processen. En in een digitaal bedrijf waar de interne communicatie drastisch verbeterde door meer rekening te houden met de individuele noden van alle medewerkers.

Focus dus op talent, niet op tekorten. Investeer ook in kennis en begrip van neurodiversiteit. Door workshops, trainingen of opleidingen te organiseren, vergroot je het bewustzijn van de diversiteit in denkwijzen en behoeften. Durf vragen te stellen en oprecht te luisteren. Ga vervolgens kritisch na of je regels, processen en aanpak toegankelijk zijn voor iedereen. Kijk of ze onnodige barrières creëren voor neurodivergente medewerkers en pas ze waar nodig aan.

Stap dus mee in de verandering, omarm de kracht van neurodiversiteit en creëer een psychologisch veilige werkomgeving waar iedereen zich comfortabel voelt om vragen te stellen, fouten te maken en feedback te geven. Benut de unieke expertise van elke medewerker, optimaliseer hun potentieel en creëer een toekomstbestendige werkplek waar iedereen kan excelleren. Zo kan ook je bedrijf dat doen, met een sterker imago als werkgever die de maatschappelijke realiteit beter reflecteert tot gevolg.

Daphné De Troch en Dietrich Moerman
Eigenaars Bjièn 

 


 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over manley

manley is een agency voor strategische PR en contentcreatie. De bedrijven die een beroep doen op de PR-expertise van manley zijn internationale impactgedreven innovators in sectoren als energie, health, biotech, proptech, legal, mobiliteit, logistiek en food. manley beschikt over een wereldwijd medianetwerk. Het agency hanteert een internationale boutique-aanpak met lokale PR experts in onder andere België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. manley werd opgericht door Saar Dietvorst in 2014 en is met het hoofdkantoor gelegen in Antwerpen (België).

www.manley.eu

Neem contact op met

montevideostraat 10 2000 antwerp belgium

+32 3 830 10 37

hello@manley.eu

www.manley.eu