Urgente oproep voor een effectieve aanpak van de "War for Talent”

In de moderne kenniseconomie is de strijd om talent intensiever dan ooit tevoren. Deze "War for Talent" woedt hevig in België, waar bedrijven dagelijks zwoegen om hooggekwalificeerde professionals aan te trekken én te behouden. Uit een enquête van HR-bedrijf SD Worx blijkt dat maar liefst 12 procent bedrijven arbeidsmigratie wil overwegen als oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. We roepen de volgende regeringsleiders van ons land op om dringende maatregelen te nemen om onze Belgische economie te versterken.

Minder bureaucratie, meer efficiëntie

Een van de eerste stappen die bedrijven verwachten, is het versoepelen van de procedures voor werkvergunningen voor hooggekwalificeerde buitenlandse professionals. De huidige bureaucratische rompslomp en lange wachttijden vormen een enorme hindernis voor bedrijven die internationaal talent willen aantrekken. Het duurde bijvoorbeeld meer dan zes maanden om een hooggekwalificeerd software-engineer uit India aan te nemen door te complexe regelgeving. Dit soort vertragingen is onaanvaardbaar in een tijd waarin snelheid en flexibiliteit essentieel zijn voor het succes van bedrijven. Door procedures te vereenvoudigen, kan de volgende regering het bedrijfsleven helpen om efficiënter te opereren en internationaal talent aan te trekken dat onze economie verder kan stimuleren.

Een tweede cruciale stap is het stimuleren van omscholing en bijscholing van werklozen. Het is een feit dat veel werklozen in België niet beschikken over de vaardigheden die nodig zijn voor de beschikbare banen. Door intensief te focussen op opleidingsprogramma's en bijscholingsmogelijkheden kunnen mensen zonder job worden voorbereid op de banen van de toekomst, en zo hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. Deze investeringen zijn niet alleen een investering in het individu, maar ook in de toekomstige welvaart van het land. Dat resulteert in een win-winsituatie waarbij werklozen weer aan het werk kunnen én de economie wordt versterkt door een beter gekwalificeerde beroepsbevolking.

Tenslotte is het essentieel om het belastings- en premiestelsel competitiever te maken. De hoge loonkosten in België vormen een serieuze belemmering voor buitenlandse investeringen en maken het moeilijk voor bedrijven om te concurreren op internationaal niveau. Door belastingen en premies te verlagen, kan België aantrekkelijker worden voor buitenlandse bedrijven en investeerders. Dit zal niet alleen resulteren in meer banen, maar ook in een grotere economische groei en welvaart voor het hele land.

Werkgevers moeten mee de omslag maken

Ook bedrijven zelf hebben een rol te vervullen in de War for Talent. Met extra aandacht voor ​ het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers, bijvoorbeeld. In een tijd waarin technologieën steeds geavanceerder worden en de focus op efficiëntie en prestaties vaak centraal staat, is het verfrissend om bedrijven te zien die de menselijke factor prioriteit geven in hun rekruteringsbeleid. ​ We verwerpen het idee van "robots" als werknemers en omarmen in plaats daarvan de diversiteit en unieke vaardigheden van mensen. Gelukkige werknemers halen niet alleen meer voldoening uit hun werk, maar zijn ook productiever en creatiever. ​

Samen actie, nu!

Om daadwerkelijk vooruitgang te boeken, is de steun en medewerking van de politiek broodnodig. Men moet nu en niet morgen snel, doortastend handelen om de procedures voor werkvergunningen te versoepelen, omscholing en bijscholing te stimuleren, én het belastings- en premiestelsel competitiever te maken. Alleen door samen te werken kunnen we de uitdagingen van de "War for Talent" overwinnen en een betere toekomst voor België garanderen. Door te investeren in onderwijs, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van arbeidsmobiliteit moet de overheid een cruciale rol spelen bij het creëren van een florissante economie die gebaseerd is op een getalenteerde en gediversifieerde workforce.

 

Stefan Debois, CEO Pointerpro


Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over manley

manley is een agency voor strategische PR en contentcreatie. De bedrijven die een beroep doen op de PR-expertise van manley zijn internationale impactgedreven innovators in sectoren als energie, health, biotech, proptech, legal, mobiliteit, logistiek en food. manley beschikt over een wereldwijd medianetwerk. Het agency hanteert een internationale boutique-aanpak met lokale PR experts in onder andere België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. manley werd opgericht door Saar Dietvorst in 2014 en is met het hoofdkantoor gelegen in Antwerpen (België).

www.manley.eu

Neem contact op met

montevideostraat 10 2000 antwerp belgium

+32 3 830 10 37

hello@manley.eu

www.manley.eu