Vlaamse medewerkers innoveren overheidsdiensten met Sandbox Vlaanderen en Start it X

Brussel, 15 december 2020 - Sandbox Vlaanderen, de experimentele ‘zandbak’ van de Vlaamse overheid, wil met drie ambitieuze innovatieprojecten van interne medewerkers de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven verbeteren. Drie teams met ondernemingszin zullen binnen het acceleratietraject van innovatie-expert Start it X hun creatieve ideeën verder ontwikkelen tot een praktisch model. 

De coronacrisis brengt de nood aan innovatie voor bedrijven in een stroomversnelling. Ook voor de Vlaamse overheid. De beperkte fysieke contacten tijdens de pandemie zorgen ervoor dat de digitale dienstverlening snel en efficiënt een oplossing moet kunnen bieden voor de huidige uitdagingen. 

Vlaams Minister-President Jan Jambon vertelt: “Met het intrapreneurshiptraject van Sandbox Vlaanderen gaan we op zoek naar innovatieve ideeën die de dienstverlening naar de burgers of ondernemingen ten goede komen. We bevorderen de innovatiecultuur binnen de Vlaamse overheid door medewerkers zélf ideeën te laten aanreiken en hen de kans en ondersteuning te bieden om die ideeën nadien verder te ontwikkelen.

Lode Uytterschaut, CEO en founder van Start it X, legt uit: “Veel bedrijven en overheden willen wel innoveren, maar beschikken vaak niet over het juiste kader om die intrapreneurs te begeleiden. Met Start it X gebruiken we onze jarenlange ervaring met het coachen van meer dan 1.000 start-ups om organisaties hierbij te helpen. Dat doen we door de experimentele start-up mindset te introduceren bij de medewerkers, en indirect ook in de hele organisatie.

Lode Uytterschaut, founder & CEO Start it X (photo credit Franky Verdickt)
Lode Uytterschaut, founder & CEO Start it X (photo credit Franky Verdickt)

Van idee tot proof of concept

Onder het motto ‘Succes is goed, falen is niet erg’ dienden vijftien medewerkers een voorstel in. Na een intensieve bootcamp voor de vijf weerhouden projecten, begeleid door het innovatieteam van Start it X, werden uiteindelijk drie projecten geselecteerd. 

De winnende teams zullen van december 2020 tot maart 2021 hun businessidee uitwerken tot een proof of concept, met de ondersteuning van een vaste Start it X-coach. Daarnaast kunnen de intrapreneurs ook een beroep doen op andere experts uit het Start it X-ecosysteem, in functie van hun noden. In april 2021 zullen de drie teams hun oplossing demonstreren tijdens een live showcase. 

"Start it X begeleidt de teams professioneel en stap voor stap bij het verder uitwerken van hun ideeën.” zegt Stephane Coppens, coördinator van Sandbox Vlaanderen. “Door onze intrapreneurs kansen te geven én intensief te laten begeleiden, realiseren we niet alleen waardevolle oplossingen voor de burger. We inspireren ook onze medewerkers om creatief mee te denken over de toekomst van de dienstverlening. Medewerkers met zin voor ondernemen kunnen hun ei kwijt in deze projecten, en dat stimuleert hun jobtevredenheid.”

Stephane Coppens, coördinator Sandbox Vlaanderen
Stephane Coppens, coördinator Sandbox Vlaanderen

Dit zijn de drie projecten van Sandbox Vlaanderen die verder ontwikkeld worden in samenwerking met Start it X:

  • Actueel inkomen via SOLID: met een API en digitale kluis willen Informatie Vlaanderen, het Agentschap Uitbetaling Groeipakket en FONS burgers meer controle geven over hun gevoelige gegevens online én ervoor zorgen dat de overheid de correcte informatie heeft om bijvoorbeeld snel te beslissen over uitkeringen. Momenteel is de Vlaamse overheid afhankelijk van de gedateerde inkomensgegevens uit de belastingaangifte. Daardoor krijgen mensen niet altijd waar ze recht op hebben. SOLID biedt een oplossing, met respect voor privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens.
  • Automatisch antwoord voor eerstelijnsvragen van ondernemers: dit project van VLAIO zet artificiële intelligentie in om geautomatiseerde (ontwerp)antwoorden te formuleren op vragen van ondernemers. Zo krijgen die sneller hulp. De technologie zorgt ook voor administratieve tijdswinst dankzij de automatische rapportering. 
  • VRaagmaAR: dit project zet Virtual en Augmented Reality (VR en AR) in om technici van de Vlaamse overheid vanop afstand bij te staan met een interactieve hulplijn. De technologie laat experts niet alleen toe mee te kijken en advies te geven, maar ook via een ‘virtuele laag’ in real time zaken aan te duiden, in 3D te annoteren en te coachen.


Drie innovatieprojecten: testimonials van de intrapreneurs

“Ik geloof heel sterk in de waarde van dit project, waarmee we de drempels verlagen om burgers te geven waar ze recht op hebben. Dit Intrapreneurshiptraject geeft ons de kans om ons idee voor te leggen aan mensen die veel ervaring hebben met innovatieprocessen en die ons hierbij kunnen gidsen. Tegelijk konden we ons project voorstellen aan verschillende topambtenaren en hun mening erover te horen.” - Dorien Bauwens (33), Product owner Slimme diensten bij Informatie Vlaanderen en indiener van het project “Actueel inkomen via SOLID”

Dorien Bauwens
Dorien Bauwens

Dit boeiend Intrapreneurshiptraject van Sandbox Vlaanderen vormt een mooie opportuniteit om, over de organisatiegrenzen heen, met een gemotiveerd team af te tasten wat er al technologisch mogelijk is in de praktijk. Het geeft voldoening om met een innovatief project bij te dragen tot een snellere én betere dienstverlening. Dat vertaalt zich in grotere arbeidsvreugde bij onze medewerkers én tevreden ondernemers.” - Erwin Van de Mosselaer (49), Diensthoofd van het Contact Center van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en indiener van het project “Automatische antwoorden voor ondernemersvragen”

Erwin Van de Mosselaer
Erwin Van de Mosselaer

Ons team heeft vooral een technische achtergrond. Daarom was het heel nuttig om tijdens de bootcampsessies met Start it X aandacht te besteden aan de randvoorwaarden, de gebruikers en het businessmodel van ons project. Concreet kregen we tools en methodieken om objectief en efficiënt te onderzoeken wat onze potentiële gebruikers nodig hebben. Zeer nuttig!” - Stefan Geerts (35), Ingenieur op het Waterbouwkundig Laboratorium, Dienst Mobiliteit en Openbare Werken en indiener van het VRaagmaAR

Team VRaagmaAR
Team VRaagmaAR

“Dankzij de intensieve bootcampsessies is ons project in een stroomversnelling gekomen. Met deze aanpak werden we verplicht om hier echt tijd voor vrij te maken, iets wat anders niet zou lukken. Het was ook heel fijn dat er ook mensen van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket en FONS bij waren, omdat zij de regelgeving en de huidige processen erg goed kennen. Op die manier was het nooit een theoretische oefening, maar konden we echt nadenken vanuit de praktijk.” - Dorien Bauwens (33), Product owner Slimme diensten bij Informatie Vlaanderen en indiener van het project “Actueel inkomen via SOLID”

“Op korte termijn wil ik, samen met het team, dit project verder ontwikkelen tot een Proof of Concept om het vervolgens ook echt uit te rollen rond enkele afgebakende thema’s.” - Erwin Van de Mosselaer (49), Diensthoofd van het Contact Center van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en indiener van het project “Automatische antwoorden voor ondernemersvragen”

Uitgebreide testimonials projecten Start it X & Sandbox VL (dec 2020)

PDF - 425 Kb

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over manley

manley is een agency voor strategische PR en contentcreatie. De bedrijven die een beroep doen op de PR-expertise van manley zijn internationale impactgedreven innovators in sectoren als energie, health, biotech, proptech, legal, mobiliteit, logistiek en food. manley beschikt over een wereldwijd medianetwerk. Het agency hanteert een internationale boutique-aanpak met lokale PR experts in onder andere België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. manley werd opgericht door Saar Dietvorst in 2014 en is met het hoofdkantoor gelegen in Antwerpen (België).

www.manley.eu

Neem contact op met

montevideostraat 10 2000 antwerp belgium

+32 3 830 10 37

hello@manley.eu

www.manley.eu